Địa chỉ

1.

11A - đường số 1 khu dân cư hiệp thành một - Phường Hiệp Thành - Thành Phố Thủ Dầu Một - Việt Nam